Ugrás a tartalomra

Aktuális

Hírek az M+E-től

Tervezet GINOP Plusz-1.1.2-21 Magyar Multi Program

Beadási határidő: 2021. szeptember 2 – 2022. szeptember 1.

Támogatás formája: Feltételesen vissza nem térítendő állami támogatás

keret: 100 000 000 000 Ft

támogatható pályázatok száma: 110 – 140 db

támogatási intenzitás:

Fejlesztés helyszíne

Mikro- és kisvállalkozások

Közép-vállalkozások

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Dél-Dunántúl

 

50%

 

50%

Közép-Dunántúl

Pest megye fejletlenebb települései

 

50%

 

45%

Nyugat-Dunántúl

45%

35%

Piliscsaba, Pilisjászfalu

40%

30%

Pest megye fejlettebb települései

50%

-

 

támogatás összege: min. 30.000.000 Ft – max. 2.500.000.000 Ft

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Válaszható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • infrastukturális és ingatlan beruházás (max. 70%)
 • tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • képzési szolgáltatások igénybevétele
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence és gyártási know how beszerzése (max. 10%)
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 40%)
 • külpiaci megjelenés (max. 10%)
 • kísérleti fejlesztés (max. 40%)
 • iparjogvédelmi oltalomszerzés (max. 10%)
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (max. 10%)
 • projekt előkészítés (max. 1%)
 • Információs technológia-fejlesztés (max. 30%)

A projektfejlesztés keretében a kötelezően megvalósítandó technológiai fejlesztés mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

 

Jogosultak:

Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek:

 • az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • megfelelnek az alábbi táblázatban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export Bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi belépési kritériumnak:

Belépési kritérium

Nagy növekedők

Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások

Export bajnokok

Beszállítók

Alkalmazotti létszám (utolsó lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma)

 

 

min. 3 fő

lezárt üzleti évek száma

legalább 4 év

legalább 1 év

nettó értékesítési árbevétel nagysága a megelőző lezárt üzleti évben

 

 

min. 100 millió Ft

 

 

min. 50 millió Ft

 

 

min. 100 millió Ft

 

 

min. 100 millió Ft

specifikus kritérium

Nettó értékesítési árbevétel vagy export értékesítési árbevétel növekedés:

nettó értékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2016-2019 vagy a 2017-2020 üzleti évek vonatkozásában mikro- és kisvállalkozások esetén legalább 50%, középvállalkozások esetén legalább 15%

VAGY

exportértékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2016-2019 vagy a 2017-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 50%, és legutolsó lezárt üzleti évi exportétékesítési árbevétele legalább 50 millió Ft.

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül kockázati tőkebefektetésben részesült, amelyről az érintett tőkebefektető  igazolásával rendelkezik

VAGY

eredményesen megvalósított K+F projekttel rendelkezik, vagy a legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozó társasági adóbevallásban legalább a jelen felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt elszámolható összeköltségének 10%-át kitevő K+F ráfordítás szerepel.

Exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva: 2019. vagy 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló szerinti exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva legalább 50%.

A támogatást igénylő KKV legalább a támogatási kérelem benyújtása előtt 60 nappal megkötött együttműködési megállapodással kapcsolódik integrátor nagyvállalkozáshoz, és 2020. évben igazolható módon végzett beszállítói tevékenységet az integrátor felé.

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A megvalósulási helyszínnek a támogatásikérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Előleg: az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 2.500.000.000 Ft.

Megkezdettség: a projekt előkészítő tevékenysége a felhívás megjelenését követő napon megkezdhető. A projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdhető.

Projekt megvalósítási ideje: 24 hónap

 

Elszámolható költségek:

beruházási költségek

kötelezően megvalósítandó

eszközbeszerzés költségei

Új eszközök, gépek beszerzése:

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök,
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, minimum nettó 200.000 Ft értékben
 • új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások

választható tevékenységek (legalább egy választása kötelező)

megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége:

 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl. napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és rendszerfejlesztés) fajlagos költsége

Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 200 000 Ft értékű új hardver beszerzése:

 • hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ/adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolódó kiadásokat,
 • hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ/adattárolás költségeit,
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ/adattárolás költségeit.

Építéshez kapcsolódó költségek

infrastrukturális beruházások költsége

 • épületgépészeti gépek,
 • ivó-, ipari és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • az új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, táhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • szennyvíztároló,
 • szellőzési, légfrissítő berendezések,
 • pneumatikus berendezés,
 • felvonók,
 • iparvágány,
 • hűtőkamra,
 • siló,
 • ipari kapuk,
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjának kiépítése,
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése,
 • parkoló, kerítés, út, járda.

 

Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj

Immateriális javak beszerzésének költsége

 • szoftverek beszerzése (kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített a GINOP 3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától)
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know how beszerzésének költsége

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

képzéshez kapcsolódó költségek

 • képzési szolgáltatás költsége, oktatól költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj) (max. 5 millió Ft)

egyéb szakértői szolgáltatói költségek

 • tanácsadói óradíjak
 • Iparjogvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások költsége
 • minőség, környezet és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsítványok megszerzésének költsége

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb bérleti díj

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó felhőszolgáltatás bérleti díja

marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei

Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenységek költsége

Egyéb szolgáltatási költségek

külpiaci megjelenéshez kapcsolódó szakmai vásárokon, kiállításokon való részvétel költsége

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó anyagok költsége

Előkészítés költségei

 projekt-előkészítés költségei

Előzetes tanulmányok költsége, amely magába foglalja az előminősítéshez szükséges bemutatkozó és megalapozó anyagok összeállítását, vállalti diagnosztikai, szakértői szolgáltatások igénybevételét, fejlesztési terv kidolgozását.

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

 • bérköltség
 • munkáltatót terhelő adók és járulékok
 • személyi jellegű egyéb kifizetései

 

 

Kizáró okok

 • saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív
 • jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét
 • fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul
 • a GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.2-21, GINOP Plusz1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta
 • 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült

 

Egyéb

Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti évben, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre.

A szerződött VT összegének 100%-a átfordulhat VNT-vé.

Az elérendő testreszabott pontos eredményességi mérés értékelési szempontokat kérje pályázatírójától.

© 2018 M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft.